Who We Are

پنیر پیتزا گویش

Packaging Design|  #BINER Projects 

  • طراحی بسته بندی

اطلاعات پروژه

پروژه طراحی بسته بندی پنیر پیتزا 2 کیلویی ویژه مصرف صنعتی با سفارش مشتری در قالب یک طرح و در سه رنگ (مدل) طراحی و پیاده سازی شد .

برای تفهیم طراحی بهتر تمامی اتود ها به صورت پیش نمایش یا موکاپ از طریق پیام رسان برای مشتری ارسال گردید و بدون ویرایش مجدد در اولین طرح اتود مورد تایید کارفرما گردید.

پیش تصویر ذهنی و تجربه طراح اثر از انواع بسته بندی پنیر پیتزا باعث شد تا کار به سرعت پیش رود و در دو روز کاری طراحی گرافیک و در سه روز کاری چاپ و تحویل مشتری گردید.

این پروژه از طرف شرکت جام لبن ملایر و از طریق واسطه به کارگاه بینر معرفی شد.

بسته بندی آبی پنیر پیتزا گویش
بسته بندی قرمز پنیر پیتزا گویش
بسته بندی زرد پنیر پیتزا گویش

فـــــروشگاه کـــــارگاه بینـــِر در حال آمــــاده ســـازی محصولات است!